Герундій чи Інфінітив?

В реченні герундій і інфінітив часто можуть виконувати одну і ту ж функцію, тому іноді буває важко вирішити, де потрібно використовувати герундій, а де – інфінітив. В даному розділі ми постараємося пояснити це максимально просто і зрозуміло.

 

Інфінітив в англійській мові являє собою не особисту форму англійського дієслова , яка позначає тільки дію, не вказуючи ні на особу, ні на число. Інфінітив відповідає на питання: що робити? що зробити?. Інколи його називають неозначеною формою дієслова.

to read – читати

to write – писати

to sleep  – спати

 

Герундій (The Gerund)- це не особова форма англійського дієслова з суфіксом –ing, що поєднує в собі риси іменника і дієслова, а ще несе в собі відтінок значення деякого процесу. Наприклад:

playing – гра
reading – читання
walking – прогулянка

Перед герундієм ніколи не використовується артикль і він не має форми у множині.

 

Інфінітив чи Герундій? Де що потрібно використовувати ?  З якими словами використовується герундій? Про все це ви дізнаєтеся з порівняльної таблиці, що наведена нижче:

Інфінітив Герундій
 З часткою toБез частки to
 1) Для вираження мети.She went out to buy some bread.- Вона вийшла, щоб купити хліба. 1) Після модальних дієслів (крім ought to).You must be back by 10 p.m. – Ти повинен повернутися до десятої вечора. 1) У ролі підмета.Eating fruit is good for everybody’s health.- Їсти фрукти корисно для здоров’я будь-якої людини.
 2) Після дієслів advise(радити), agree(погоджуватися), expect (очікувати), promise (обіцяти), hope (сподіватися), refuse(відмовлятися).Не agreed to come.- Він погодився прийти. 2) Після словосполучень had betterwould rather(краще б).You’d better go.- Тобі краще піти. 2) Після певних дієслів: admit (припускати), avoid (уникати), consider(враховувати), continue (продовжувати), enjoy. Повний список слів дивіться тут.Do you mind opening the window? – Ти не заперечуєш, якщо я відкрию вікно?
 3) Після питальних слів where (де), how (як), what (що), who (хто), which (який), крім why.I don’t know what to do. – Я не знаю, що робити. 3) Після конструкції make/let/seehear/feel + додаток.Let me watch TV.- Дозволь мені подивитися телевізор. 3) Після дієслова go (йти).

I go swimming every morning.- Я плаваю щоранку.

 4) Після словосполучень would like/would lovewould prefer.I’d love to have a cup of tea.- Я б випив чашку чаю. 4) Після дієслів see (бачити), hear (чути), listen (слухати), watch(спостерігати) для вираження дії, що відбувалася протягом якогось проміжку часу.I heard a police siren screaming.- Я чув як лунала поліцейська сирена.
 5) Після іменників.

It’s a hard job to teachchildren. – Це важка робота – вчити дітей.

 5) Після конструкцій be busy (бути зайнятим), be of no use (бути непотрібним), what’s the use of (яка користь з), it’s (no) good (добре/погано), it’s (not) worth (варто/не варто), can’t help (нічого не можна зробити), there’s no point in (немає сенсу), can’t stand (не можна терпіти), be/get used to (звикнути), have difficulty in (мати труднощі в чомусь), be interested in (бути зацікавленим чимось), be good at (бути здібним), be keen on (прагнути).It’s no use crying over the split milk – He варто плакати за розлитим молоком.
 6) Після прикметників.I am glad to see you.- Радий вас бачити. 6) Після словосполучення spend/waste time (марнувати час).You waste your time playing computer games.- Ти марнуєш часу граючи в комп’ютерні ігри.
 7) Після прийменників.Не entered without knocking at the door.- Він зайшов не постукавши.

 

Ще пропонуємо вашій увазі список слів, які вимагають після себе герундій:

Умовні позначення:
1 – після дієслова може слідувати герундій або іменник + інфінітив;
2 – після дієслова може слідувати герундій або інфінітив, проте сенс змінюється;
3 – після дієслова може слідувати герундій або інфінітив, сенс змінюється незначно.

ДієсловоПриклад
admit
визнавати
He admitted cheating on the test.
Він визнав, що зшахраював під час тесту.
advise [1]
радити
The doctor generally advised drinking low-fat milk.
Лікар порадив пити молоко з низьким вмістом жиру.
allow [1]
дозволяти, дозволити
Ireland doesn’t allow smoking in bars.
В Ірландії не дозволяється палити в барах.
anticipate
очікувати, розраховувати
anticipated arriving late.
Я очікував, що прибуду пізно.
appreciate
цінувати, бути вдячним
appreciated her helping me.
Я був вдячний їй за допомогу мені.
avoid
уникати
He avoided talking to her.
Він уникав розмов з нею.
begin [3]
починати
began learning Chinese.
Я почав вчити китайську.
can’t bear [3]
не виносити, не терпіти
He can’t bear having so much responsibility.
Він терпіти не може такої відповідальності.
can’t help
не уникнути, не втриматися
He can’t help talking so loudly.
Він не може не говорити так голосно.
can’t stand [3]
не виносити, не терпіти
He can’t stand her smoking in the office.
Він терпіти не може, коли вона курить в офісі.
cease [3]
зупиняти, припиняти
The government ceased providing free healthcare.
Уряд перестало забезпечувати безкоштовну охорону здоров’я.
complete
закінчувати, завершувати
He completed renovating the house.
Він закінчив ремонт будинку.
consider
розглядати, обдумувати
She considered moving to New York.
Він думає про переїзд в Нью-Йорк.
continue [3]
продовжувати
He continued talking.
Він продовжував говорити.
delay
затримувати
He delayed doing his taxes.
Він затримав виплату податків.
deny
заперечувати
He denied committing the crime.
Він заперечував, що скоїв цей злочин.
despise
не терпіти, ненавидіти
She despises waking up early.
Їй дуже не подобається вставати рано.
discuss
обговорювати
We discussed working at the company.
Ми обговорили роботу в цій фірмі.
dislike
не любити, не подобатися
She dislikes working after 5 PM.
Їй не подобається працювати після 5 годин вечора.
don’t mind
не перечити, бути не проти
I don’t mind helping you.
Я не проти того, щоб допомогти вам.
encourage [1]
заохочувати, схвалювати
He encourages eating healthy food.
Він схвалює здорову їжу.
enjoy
отримувати задоволення, насолоджуватися
We enjoy hiking.
Нам подобаються піші прогулянки.
finish [2]
закінчувати, завершувати
He finished doing his homework.
Він закінчив робити домашні завдання.
forget [2]
забувати, що вже зроблене, зроблене
forgot giving you my book.
Я забув, що дав тобі свою книгу.
hate [3]
не любити, ненавидіти
I hate cleaning the bathroom.
Я ненавиджу чистити ванну кімнату.
іnvolve
передбачати, припускати
The job involves traveling to Japan once a month.
Передбачається, що на цій роботі потрібно їздити до Японії раз на місяць.
keep
продовжувати, не зупинятися
She kept interrupting me.
Вона все мене переривала.
like [3]
любити, подобатися
She likes listening to music.
Їй подобається слухати музику.
love [3]
любити, обожнювати
love swimming.
Я обожнюю плавати.
mention
згадувати
He mentioned going to that college.
Він згадав, що навчається в тому коледжі.
mind
заперечувати, бути проти
Do you mind waiting here for a few minutes?
Ви не заперечуєте почекати тут недовго?
miss
нудьгувати
She misses living near the beach.
Вона сумує з того часу, коли жила біля пляжу.
need [2]
потребу вимагатися
The aquarium needs cleaning.
Акваріум потрібно почистити.
neglect [3]
упускати, не робити чого-небудь потрібного
Sometimes she neglects doing her homework.
Іноді вона не робить свою домашню роботу.
permit [1]
вирішувати, дозволяти
California does not permit smoking in restaurants.
У Каліфорнії не дозволяється палити в ресторанах.
postpone
відкласти (до майбутніх часів), перенести
He postponed returning to Paris.
Він відклав повернення в Париж.
practice
практикуватися, вправлятися
She practiced singing the song.
Вона вправлялася у виконанні пісні.
prefer [3]
віддавати перевагу
He prefers sitting at the back of the movie theater.
У кінотеатрі він воліє сидіти на задніх рядах.
propose [3]
пропонувати
proposed having lunch at the beach.
Я запропонував пообідати на пляжі.
quit [2]
переставати, припиняти, кидати
She quit worrying about the problem.
Вона перестала хвилюватися про цю проблему.
recall
згадувати, воскрешати (в пам’яті)
Tom recalled using his credit card at the store.
Тому згадав, як скористався швидким кредитом онлайн  в магазині.
recollect
згадувати, пригадувати
She recollected living in Kenya.
Вона згадала, як жила в Кенії.
recommend
рекомендувати, радити
Tony recommended taking the train.
Тоні порадив їхати поїздом.
regret [2]
шкодувати, жалкувати (про скоєне)
She regretted saying that.
Вона пошкодувала, що сказала це.
remember [2]
пам’ятати, пригадувати (про те, що вже сталося)
remember telling her the address yesterday.
Я пам’ятаю, як я вчора сказала їй свою адресу.
require [1]
вимагати, вимагати, бути необхідним
The certificate requires completing two courses.
Для отримання цього сертифікату потрібно завершити два курсу.
resent
обурюватися, обурюватися
Nick resented Debbie’s being there.
Нік обурювався тим, що там знаходилася Деббі.
resist
утриматися
He resisted asking for help.
Він не став просити допомоги.
risk
ризикувати
He risked being Він ризикував бути спійманим.
start [3]
починати
He started studying harder.
Він почав вчитися пильніш.
stop [2]
припиняти, закінчувати, завершувати
She stopped working at 5 o’clock.
Вона закінчує роботу в 5 годин.
suggest
пропонувати
They suggested staying at the hotel.
Вони запропонували зупинитися в готелі.
try [2]
пробувати, спробувати, намагатися
Sam tried opening the lock with a paperclip.
Сем спробував відкрити замок скріпкою для паперу.
understand
розуміти
understand his quitting.
Я розумію, чому він кинув.