Present Continuous Tense!

Present Continuous – теперішній тривалий час англійської мови. Використовується для вказування на процес, що відбувається безпосередньо зараз. Нижче розглянуто правила та формула утворення часу Present Continuous в стверджувальному (розмовному), заперечному та питальному реченнях. Також наведені приклади допоміжних слів та приклади вживання часу.

 

 

 

У стверджувальному (розмовному) реченні Present Continuous утворюється за допомогою додавання допоміжного дієслова am / is / are (одна з форм дієслова to be) та додавання інгового  (-ing) закінчення.

допоміжне дієслово am використовується з 1 особою однини (I); воно може зливатися з займенником утворюючи I’m.
допоміжне дієслово is використовується з 3 особою однини (he / she / it)
допоміжне дієслово are використовується з 2 особою однини, 1 та 3 особами множини (youwethey)

Приклади стверджувальних речень:

Іменник + am / is / are + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

  • am playing football right now. – Я граю у футбол зараз.
  • Sally is doing her homework at the moment. – Саллі (вона) зараз робить домашнє завдання.
  • They are fishing now. – Вони зараз рибалять.

Заперечне речення в Present Continuous утворюється за допомогою додавання до допоміжного дієслова am / is / are та частки not, та дієслова у інговому закінченні (-ing). Формула:

Іменник + am / is / are + not + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

  • I‘m not watching TV at the moment. – Я не дивлюся телевізор зараз.
  • He isn’t working on his project right now. – він не працює над своїм проектом зараз
  • They aren’t going to the school now. – Вони зараз не йдуть до школи.

Для утворення питального речення у Present Continuous допоміжне дієслово потрібно помістити на початок речення. Правило:

Аm / is / are + іменник + дієслово у 1 формі з додаванням до нього закінчення -ing

Приклади питальних речень:

Are you doing your homework? – Ти робиш домашнє завдання?

Is she walking on the street right now? – Вона зараз прогулюється на вулиці?

Are they playing in the club at the moment? – Вони зараз грають у клубі?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжні слова Present Continuous

Зазвичай, коли використовується час Present Continuous, використовуються наступні слова-маркери:

СловоПереклад
now / just now / right nowзараз
at the momentв даний момент
this week / this month / this yearна цьому тижні / цього місяця / цього року

Випадки, в яких вживається Present Continuous

Мало знати правила утворення часу, потрібно знати, де доречно Present Continuous вживати. Нижче наведені випадки використання теперішнього тривалого часу в повсякденному житті.

I варіант використання: дія відбувається зараз

Now

Найчастіше Present Continuous використовується для опису дії, що відбувається чи не відбувається прямо в цей момент часу. В такому випадку часто вживаються також допоміжні слова – right nownowat the moment та інші. Приклади:

You are learning English now. – Ви вчите англійську зараз.

They are not watching television. – Вони не дивляться телевізор (в цей момент часу).

Are you sleeping? – Чи ти спиш (на даний момент).

II варіант використання: довготривалі дії в теперішньому часі

Longer Actions in Progress Now

Слово now в англійській мові може мати й переносне значення на цьому тижніу цьому місяці і т.д., як і в український. Тому Present Continuous може використовуватися для позначення довготривалих дій, що вже відбуваються протягом деякого періоду і ще не є завершеними. Приклади:

am studying to become a doctor. – Я вчуся, щоб стати лікарем.

am not studying to become a dentist. – Я не вчуся на стоматолога.

Are you working on any special projects at work? – Чи ти працюєш над якимось проектом на роботі?

III варіант використання: найближче майбутнє

Near Future

Іноді Present Continuous використовується для позначення домовленостей або дій, що мають чи не мають відбутися в найближчому майбутньому. При цьому необхідно вказувати час події. Приклади:

am meeting some friends after work. – Я зустрічаюся з друзями після роботи.

am not going to the party tonight. – Я не йду на сьогоднішню вечірку.

Is he visiting his parents next weekend? – Чи він відвідає його батьків на наступному тижні?

IV варіант використання: повторення дій, що мають негативний відтінок

Repetition and Irritation

Як і Past Continuous, Present Continuous може використовуватися співрозмовником у випадках, коли він хоче висловити своє негативне ставлення до дій, що повторюються у теперішньому часі. При цьому характерним є використання слів always та constantly між допоміжним дієсловом та дієсловом з інговим (-ing) закінченням. Приклади:

She is always coming to class late. – Вона завжди запізнюється.

He is constantly talking. I wish he would shut up. – Він постійно розмовляє. Я бажав би, аби він замовкнув.

I don’t like them because they are always complaining. – Вони мені не подобаються, бо постійно жаліються.