Present Perfect Continuous!

Present Perfect Continuous – теперішній тривалий доконаний час в англійській мові. Використовується для позначення дії, що розпочалася в минулому і завершилася чи не завершилася на даний момент, а акцент зазвичай ставиться на тривалості дії та її впливу на теперішні події. Правила утворення часу Present Perfect Continuous в стверджувальних (розмовних), заперечних та питальних реченнях, допоміжні слова та приклади вживання дивіться нижче.

 

 

                  Утворення Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous у стверджувальних реченнях утворюється за допомогою допоміжних дієслів have been чи has been та дієслова з закінченням -ing. Has використовується тільки з третьою особою однини (hesheit), have – з усіма іншими. Також радимо вам подивитися таблицю неправильних дієслів англійської мови. Повне правило утворення розмовних речень виглядає так:

Іменник + has been / have been + дієслово з закінченням -ing

 

 

Приклади стверджувальних речень:

He has been playing football for 2 hours. – Він грає у футбол вже дві години.

have been waiting here for 2 hours! – Я чекаю тут вже дві години!

Заперечні речення в Present Perfect Continuous утворюються за допомогою використання частки not, що ставиться після допоміжних дієслів. Формула:

Іменник + has been / have been + not + дієслово з закінченням -ing

Допоміжні дієслова has або have можуть зливатися з часткою not та утворювати hasn’t або haven’t відповідно. Приклади заперечних речень:

It has not been snowing here since 2005. – Тут не було снігу з 2005 року.

They haven’t been waiting for him for so long since last summer. – Вони не чекали на нього так довго з минулого літа.

Для утворення питальних речень в Present Perfect Continuous допоміжне дієслово have / has треба поставити на перше місце в реченні. Правило:

Have / has + іменник + been + дієслово з закінчення -ing

Приклади питальних речень:

Have you been jogging? You are looking so exhausted! – Ти бігав? Виглядаєш надто виснаженим!

Has she been studying English for so long? She started doing it in 2010! – Чи вона так довго вивчає англійську? Вона почала це робити ще у 2010 році!

 

 

 

Допоміжні слова Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous, як і Past perfect Continuous, має слова-маркери, що зазвичай використовуються для позначення часу. Нижче наведені декілька найбільш уживаних слів-покажчиків.

СловоПереклад
for (2 hours, 3 years і т.д.)протягом, на протязі (2 годин, 3 років і т.д.)
sinceз того часу, з тих пір як
recentlyнедавно
latelyнещодавно, за останній час

Приклади використання Present Perfect Continuous

Аби ви краще зрозуміли сутність цього часу, нижче наведені приклади вживання Present Perfect Continuous за різних обставин.

I варіант використання: тривала дія перед теперішнім часом, що завершилася або не завершилася

Duration from the Past Until Now

Найчастіше Present Perfect Continuous використовується у випадках, коли потрібно зробити наголос на дії, що відбувалася в минулому деякий час і завершилася в даний момент часу або ж ще продовжує діяти. Приклади:

James has been teaching at the university since June. – Джейс викладає в університеті ще з червня.

They have been talking for the last hour. – Вони розмовляли протягом останньої години.

Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days? – Чому Ненсі не приймає ліки останні три дні?

II варіант використання: зі словами Recently, Lately

Recently, Lately

Present Perfect Continuous також може використовуватися з прислівниками recently та lately або ж без них. В останньому випадку є зрозумілим, що подія, про яку розповідає доповідач, відбулася нещодавно або ще продовжується – це залежить від контексту розмови. Приклади:

Mary has been feeling a little depressed. – Мері була трохи пригніченою.

She has been watching too much television lately. – Вона дивиться багато телевізору за останній час.

Have you been exercising lately? – Чи ти нещодавно тренувався?