Present Perfect!

Present Perfect – теперішній доконаний (перфектний) час англійської мови. Цей час використовується для позначення подій, що завершилися до теперішнього моменту часу або завершено в період теперішнього часу. Дивіться нижче правила утворення Present Perfect, список допоміжних слів та приклади вживання теперішнього доконаного часу англійської мови.

Утворення Present Perfect

У стверджувальних реченнях Present Perfect утворюється за допомогою допоміжного слова have (1 та 2 особи) або has (3 особа однини) та додаванням закінчення -ed до дієслова. Якщо дієслово неправильне, то використовується 3 форма – Past Participle. Формула утворення:

Іменник + have / has + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

Іменник та допоміжне дієслово have можуть зливатися та утворювати I’vethey’ve та ін. Приклади стверджувальних речень у Present Perfect:

  •           He has just finished playing football. – Він щойно закінчив грати у футбол.
  •          They‘ve started doing their homework already. – Вони вже почали робити домашнє завдання.

Для утворення запереченого речення в Present Perfect після допоміжного дієслова необхідно додати частку not. Правило:

Іменник + have / has + not + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

Допоміжне дієслово може зливатися з часткою not та утворювати haven’t або hasn’t. Приклади заперечних речень:

  • haven’t seen you for years! – Я не бачив тебе давним-давно!
  • She hasn’t made her work yet. – Вона ще не зробила свою роботу.

Для утворення питального речення в Present Perfect допоміжне дієслово необхідно ставити наперед речення. Правило:

Have / Has + іменник + дієслово з закінченням -ed або у 3 формі.

Приклади питальних реченьречень:

  • Has there ever been a war in the United States? – Чи була коли-небудь війна у Сполучених Штатах?
  • Have you ever met him? – Чи ти коли-небудь зустрічався з ним?

Допоміжні слова Present Perfect

При утворенні речень в Present Perfect часто вживаються допоміжні слова. Ці слова-маркери теперішнього доконаного часу наведені нижче:

СловоПереклад
justщойно
alreadyвже
yetще не (використовується у заперечних та питальних реченнях)
neverніколи
everколи-небудь
onceодного разу
(many, few, several) times(багато, декілька) разів
beforeперед тим, як
so farдосі

Випадки, в яких вживається Present Perfect

Нижче наведені різноманітні приклади використання часу Present Perfect, що можуть стати вам в нагоді.

I варіант використання: Невизначений час перед теперішнім моментомUnspecified Time Before Now

Present Perfect використовується зазвичай для опису події, що сталася відносно недавно і в невизначений час. Використання наступних таких слів як yesterdayone year agolast weekat that momentthat dayone day та інших у Present Perfect заборонено, оскільки при використанні цього часу акцент ставиться на досвіді, а не на часі, коли відбулася подія. При цьому уживаним є використання допоміжних слів (дивіться таблицю вище). Приклади:

have been to France. – Я був у Франції.

I think I have met him once before. – Я думаю, що колись зустрічався з ним.

Nobody has ever climbed that mountain. – Ніхто ніколи не забирався на цю гору.

You have grown since the last time I saw you. – Ти підріс з того часу, як я тебе бачив востаннє.

James has not finished his homework yet. – Джейс ще не закінчив своє домашнє завдання.

Have you been to Mexico in the last year? – Чи був ти у Мексиці за останній рік? (‘in the last year’ (на відміну від ‘last year’) означає “в останні 365 днів”, тому це невизначений час, який потребує використання Present Perfect)

have seen that movie six times in the last month. – Я бачив цей фільм шість разів в минулому місяці. (Тут зазначений час, проте акцент йде на тому, скільки разів людина бачила цей фільм.)

II варіант використання: дія відбувається по сьогоднішній день

Duration From the Past Until Now (Non-Continuous Verbs)

Present Perfect також використовується з дієсловами, що не є довготривалими (Non-Continuous Verbs) або зі змішаними дієсловами (Mixed Verbs). В даному випадку теперішній доконаний час описує дію, що розпочалася в минулому і триває до цих пір. При цьому характерним є використання фраз типу for five minutesfor two weekssince Monday та інших. приклади:

have had a cold for two weeks. – В мене застуда вже два тижні.

She has been in England for six months. – Вона знаходиться в Англії вже 6 місяців.

Mary has loved chocolate since she was a little girl. – Мері любить шоколад ще з дитинства.