Present Simple!

   Present Simple (Present Indefinite) – теперішній простий час англійської мови. Найпростіший час з усіх. Вживається регулярно для позначення дій, що відбуваються у теперішньому часі. Нижче представлені формули та правила утворення Present Simple у стверджувальному, заперечному та питальному реченнях. А також допоміжні слова та приклади використання теперішнього простого часу у різних випадках з життя.

 

 

 

 

 

Утворення Present Simple

У розмовному реченні Present Simple утворюється за допомогою додавання до іменника  (суб’єкта дії) дієслова у першій його формі без частки to. При цьому варто мати на увазі, що при утворенні Present Simple з займенниками 3 особи однини hesheit  до дієслова потрібно додавати закінчення –s. Наприклад:

play football. – Я граю в футбол.

He/She plays football. – Він/Вона грають у футбол.

It makes me stronger. – Це робить мене сильнішим.

Якщо дієслово закінчується на -s-ss-sh-ch-x-o, тоді замість закінчення -s додається -es:

He wishes me luck. – Він бажає, щоб мені поталанило.

Якщо дієслово має закінчення на , то ця літера заміняється на -i, до закінчення також додається -es:

He tries to work harder. – Він старається працювати наполегливіше.

Заперечне речення Present Simple утворюється за такою формулою:

  • Іменник + do/does + not + дієслово

Допоміжне дієслово does використовується лише з займенниками третьої особи однини. В інших випадках потрібно вживати do. Слова do/does та not можна скорочувати та зливати в одне don’t/doesn’t.

Приклади  заперечних речень:

do not play guitar. – Я не граю на гітарі.

He does not go to the university. – Він не ходить до університету.

It doesn’t make sense.

Заперечне речення Present Simple.

У питальних реченнях також використовуються допоміжні слова do/does. Формула утворення питального речення Present Simple схожа на утворення запереченого речення, лише з тією різницею що тут немає частки not, а допоміжне дієслово потрібно ставити на початку речення:

  • Do/Does + іменник + дієслово

Приклади питальних речень:

Do you go to the school? – Ти ходиш до школи?

Does she swim? – Чи вона плаває?

Does it make you stronger? – Чи робить це тебе сильнішим?

Слова-покажчики Present Simple

З Present Simple використовується декілька слів-покажчиків, що відразу вказують на те, який час вживається у реченні. Існує декілька таких допоміжних слів:

СловоПереклад
usuallyзазвичай
alwaysзавжди
never (також використовується у Present Perfect)ніколи
oftenчасто
sometimesіноді
seldomзрідка
generallyвзагалі

Випадки, в яких вживається Present Simple

Цей  розділ показує випадки, коли вживається теперішній простий час Present Simple. Всього їх існує чотири, що вже не так й багато. Всі ці випадки використання з правилами та прикладами наведені нижче.

I варіант використання: повторювані дії

Repeated Actions

В даному випадку Present Simple використовується для позначення дії що має постійний характер, або ж повторюється. Це може бути звичка, дія, що відбувається кожен день, або щось, що трапляється надто часто. В таких випадках часто вживаються допоміжні слова як-то usuallyoftenalways. Приклади:

play tennis. – Я граю в теніс.

The train leaves every morning at 8 AM. – Поїзд відходить кожного ранку о восьмій годині.

When does the train usually leave? – Коли зазвичай відходить поїзд?

Every twelve months, the Earth circles the Sun. – Кожні 12 місяців Земля робить коло навколо Сонця.

II варіант використання: загальновідомі факти або узагальнення

Facts or Generalizations

Present Simple може використовуватися для того, аби означити який факт, що має місце зараз. При цьому, не має значення, чи є правдивою інформація. Крім того, вживаючи Present Simple роблять узагальнення щодо людей або якихось речей. Приклади:

Cats like milk. – Коти люблять молоко.

California is not in the United Kingdom. – Каліфорнія не знаходиться у Великій Британії.

Windows are made of glass. – Вікна зроблені зі скла. (Present Simple Passive)

New York is a small city. – Нью-Йорк – невеличке містечко (Як бачимо, це не відповідає дійсності. Але для людини, що говорить це, це може бути правдою або ж вона в такий спосіб насміхається над розміром міста).

IIІ варіант використання: запланована подія в найближчому майбутньому

Scheduled Events in the Near Future

Present Simple використовується також для позначення запланованих подій, що мають відбутися у найближчому майбутньому. Найбільше він використовується у такий спосіб в розмовах про розклад громадського транспорту. Приклади:

The train leaves tonight at 6 PM. – Потяг відходить сьогодні о 6 годині вечора.

The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM. – Автобус не прибуває об 11 годині ранку, він буде в 11 годин вечора.

When do we board the plane? – Коли ми сядемо на літак?

The party starts at 8 o’clock. – Вечірка розпочинається о 8 годині.

IV варіант використання: опис дії, що відбувається зараз

Now (Non-Continuous Verbs)

В даному випадку Present Simple може використовуватися для позначення дії, що відбувається, або не відбувається прямо зараз. Але слід враховувати, що використання простого неозначеного часу в такому випадку можливе лише з дієсловами, що не означають дію, котра може продовжуватися (Non-Continuous Verbs), або ж окремими дієсловами з групи змішаних дієслів (Mixed Verbs); Приклади:

am here now. – Я тут.

She is not here now. – Вона зараз не тут.

He needs help right now. – Він потребує допомоги саме зараз.

Do you have your passport with you? – Ви маєте свій паспорт з собою?