Новини

ЗНАЙДІТЬ ЧАС ДЛЯ НАВЧАННЯ!

В перших рядах у рейтингах популярності методик вивчення іноземних мов знаходиться комунікативний підхід, спрямований на практику спілкування. Ця методика відмінно працює з студентами усіх вікових рівнів як в Європі, так і по всьому світі. Перші Київські курси іноземних мов теж спрямовують навчання своїх студентів на комунікацію, спираючись на методики та курси, розроблені університетами Оксфорда та Кембриджа.

Комунікативний метод особливу увагу звертає саме на говоріння та сприйняття мови на слух. На таких заняттях ви не почуєте особливо складних синтаксичних конструкцій або занадто серйозної лексики. Адже Розмовна мова освіченої людини достатньо сильно відрізняється від письмового мовлення. Спробуйте прослідкувати за собою протягом одного дня: чи багато складних граматичних конструкцій ви використовуєте у повсякденному житті?

Але помилково було б вважати, що комунікативний метод потрібний тільки для невимушеного спілкування! Якщо ми хочемо стати справжніми професіоналами своєї справи, ми маємо регулярно цікавитися публікаціями іноземних видань в своїй галузі. Навіть володіючи великим словниковим запасом і легко орієнтуючись у тексті, нам неймовірно важко підтримати бесіду з іноземним партнером на професійні теми. Комунікативний метод працює саме над зняттям страху перед живим спілкуванням. Студент, що володіє стандартним набором граматичних конструкцій та словниковим запасом, що складає 600-1000 слів, зможе легко знайти спільну мову в іноземній країні. Хоча й існує, так би мовити, інша сторона медалі – це одноманітність виразів та небагатий лексикон. Добавимо ще й велику кількість граматичних помилок.

Вивчення мови за методикою Оксфорда та Кембриджа об’єднує той факт, що в основу більшості розроблених ними курсів покладений комунікативний метод, інтегрований з деякими традиційними елементами викладання мови. Ця методика дає можливість максимально зануритися у мовний процес та зводить нанівець використання студентом рідної мови. Основною метою цього метода є – навчити студента вільно володіти іноземною мовою! Замість вправ механічного відтворення використовуються ігрові ситуації, робота з партнером, вправи на пошук помилок, порівняння та співставлення. Використовується та розвивається не тільки пам’ять, а й логіка, аналітичне та образне мислення. У комплексі це допомагає створити англомовне середовище, в якому студенти наших Курсів Мов і навчаються: вони читають, спілкуються, беруть участь у рольових іграх, висловлюють власні думки та роблять висновки.

Перші Київські курси іноземних мов гарантують своїм студентам розвиток не тільки мовних навичок, а й креативності й загального світогляду. Мова дуже тісно переплітається з культурними особливостями країни. Курси Мов беруть орієнтир на країнознавчий аспект. Британці вважають необхідним надання таких знань людині для вільного орієнтування в полікультурному світі. Адже це легко втілити в життя за допомогою такого потужного об’єднуючого фактору, як англійська мова!

Більшість британських методик базуються на інтеграції традиційних та сучасних методів викладання. Диференціація за віковими категоріями та багаторівневий підхід дають можливість розвитку особистості, впливають на її світогляд, систему цінностей та вміння самостійно мислити. Більший акцент наші Курси Мов роблять на використання аудіо-, відео- й інтерактивних ресурсів. Завдяки такому різноманіттю методичних прийомів, Перші Київські Курси іноземних мов сприяють формуванню навичок, необхідних людині в сучасному діловому житті.

Головні плюси – це проходження курсу на основі аутентичного матеріалу, велика увага якого приділена стилістиці, подання ситуативної та «живої» англійської мови через життєві приклади реальних персонажів, гарна систематизація матеріалу.

Перші Київські Курси іноземних мов – найкращий варіант для тих, хто хоче вивчити “Real English”, закінчити повний курс навчання та отримати сертифікат міжнародного рівня або пройти спеціальний курс підготовки до міжнародних іспитів.

Made on
Tilda