Статті

Заперечні префікси в англійській мові

Існує багато префіксів в англійській мові, які можуть повністю міняти значення слова. Сьогодні ми розглянемо приставки il -, ir -, im -, in -, un -, dis -, mis -, non -, що мають від’ємне або протилежне значення, які ми вживаємо з іменниками, прикметниками або дієсловами.


 1. Il — вживається зі словами, що починаються з приголосної l: Logical — illogical (логічний — нелогічний); legible — illegible (розбірливий про почерк — нерозбірливий).
 2. Ir — вживається зі словами, що починаються з приголосної r: Responsible — irresponsible (відповідальний — безвідповідальний); replaceable — irreplaceable (замінний — незамінний).
 3. Im — як правило вживається перед прикметниками, що починаються з приголосної р: Polite — impolite (важливий — нечемний); personal — impersonal (особистий — безособовий).
 4. In — найчастіше вживається:
 • Перед поєднанням букв ас: accurate — inaccurate (точний — неточний); active — inactive (активний — неактивний). АЛЕ un acceptable — неприйнятний.
 • Перед згодним з: coherent — incoherent (зв’язний — нескладний); capable — incapable (здатний — нездатний).
 • Винятки: informal — неформальний; inarticulate — невиразний.
 1. З префіксом un — можна утворити найбільшу кількість слів з ​​протилежним значенням, також він є основним при утворенні заперечення у дієслів. На жаль, не існує чіткого правила, коли і де його потрібно вживати. Тому слова з цим префіксом потрібно просто запам’ятовувати. Але існують деякі окремі випадки, які можуть вам допомогти:
 • Найчастіше вживається перед голосними в прикметників: useable — unusable (придатний — непридатний); attractive — unattractive (привабливий — непривабливий).
 • Перед приголосними: bearable — unbearable (виносяться — нестерпні); daunted — undaunted (лякаючий — безстрашний); welcoming — unwelcoming (доброзичливий — недружній); natural — unnatural (природний — неприродний).
 • Дієслова з un — найчастіше мають не негативне значення, а протилежне: do — undo (застібати — розстібати); chain — unchain (сковувати — звільняти).
 1. Префікс dis — може внести трохи плутанини в уживання негативних приставок, т. К. Dis — може вживатися перед голосними, також як і деякі інші приставки. У випадку з dis — потрібно просто запам’ятати, коли його вживають:
 • Прикметники і причастя: advantageous — disadvantageous (переважний — невигідний); organized — disorganized (організований — неорганізований).
 • Слова, що починаються з вимовної h: harmonious — disharmonious (гармонійний — негармонійний); heartened — disheartened (натхнений — сумовитий).
 • З деякими словами, що починаються з приголосної: passionate — dispassionate (пристрасний — безпристрасний); respectful — disrespectful (поважний — неповажний).
 • З іменниками і дієсловами: dissatisfy — не задовольняти; disabuse — виводити з помилок; disability — інвалідність.
 1. Для того щоб краще запам’ятати приставу mis — асоціюйте її з чимось «неправильним», «помилковим», т. К. Найчастіше вона саме в цьому значенні вживається, mis — працює тільки з іменниками, дієсловами і дієприкметниками: Misfortune — невдача; misdial — набрати неправильний номер; misleading — призводить до блуду.
 2. Останній префікс non — вживається досить рідко, він походить від частинки no, іноді може заміняти інші префікси (наприклад un -): Unprofessional – nonprofessional (непрофессиональный); nonrecoverable – unrecoverable (не відновляє).

Ці правила зможуть полегшити Вам розуміння вживання префіксів, але, на жаль, існує дуже багато винятків, які необхідно просто запам’ятовувати. 
Made on
Tilda