Статті

English Spelling of Common Words

Багато слів англійської мови звучать однаково, але означають різні речі при написанні. Їх ще називають омонімами. Омо́німи (від дав.-гр. ὁμός — «однаковий» + ὄνομα — «ім'я») — це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. Студенти Перших Київських Курсів регулярно повторюють написання цих заплутаних слів і вивчають нові конструкції.

Ми пропонуємо вам цей список як лайфхак, що допоможе вам розрізняти деякі з найбільш поширених слів, які звучать однаково. Більш детальну інформацію про кожен з омонімів ви дізнаєтеся, натиснувши на слово, виділене червоним кольором.

Слова для запам’ятовування:


ACCEPT, EXCEPT

accept = дієслово, що означає отримати або погодитися:

Приклад: He accepted their praise graciously.

except = прийменник, що означає все, окрім, тільки не:

Приклад: Everyone went to the game except Alyson.

AFFECT, EFFECT

affect = дієслово, що означає впливати:

Приклад: Will lack of sleep affect your game?

effect = іменник, що означає результат або наслідок:

Приклад: Will lack of sleep have an effect on your game?

effect = дієслово, що означає здійснити, довершити:

Приклад: Our efforts have effected a major change in university policy.

Лайфхак, щоб запам'ятати різницю між цими словамиRAVENRemember, Affect is a Verb and Effect is a Noun.

ADVISE, ADVICE

advise = дієслово, що означає рекомендувати, пропонувати чи радити:

Приклад: I advise you to be cautious.

advice = іменник, що означає думку чи рекомендацію щодо того, що можна чи потрібно зробити:

Приклад: I'd like to ask for your advice on this matter.

CONSCIOUS, CONSCIENCE

conscious = значення даного прикметника: той, що прокинувся, при тямі:

Приклад: Despite a head injury, the patient remained conscious.

conscience = іменник, що означає совість або почуття обов’язку чинити правильно:

Приклад: Chris wouldn't cheat because his conscience wouldn't let him.

IDEA, IDEAL

idea = іменник, що означає думку, віру чи задум, що зберігається у свідомості, або загальне поняття:

Приклад: Jennifer had a brilliant idea—she'd go to the Writing Lab for help with her papers!

ideal = іменник, що означає щось або когось, що уособлює досконалість, або кінцевий результат чи справу:

Приклад: Mickey was the ideal for tutors everywhere.

ideal = прикметник, що втілює в собі вищий стандарт досконалості чи перфекціонізму, або саме найкраще:

Приклад: Jennifer was an ideal student.

ITS, IT'S

its = присвійний прикметник (присвійна форма займенника it):

Приклад: The crab had an unusual growth on its shell.
  • it's = скорочена форма it is чи it has (в дієслівній конструкції):
Приклад: It's still raining; it's been raining for three days.

LEAD, LED

lead = іменник, що відноситься до щільного металевого елемента:

Приклад: The X-ray technician wore a vest lined with lead.

led = форма минулого часу та дієприкметник минулого часу дієслова to lead, що означає направляти або керувати:

Приклад: The evidence led the jury to reach a unanimous decision.

THEIR, THERE, THEY'RE

  • Their = присвійний займенник:
Приклад: They got their books.
  • There = там, те місце:
Приклад: My house is over there.
(This is a place word, and so it contains the word here.)
  • They're = скорочення фрази they are:
Приклад: They're making dinner.

TO, TOO, TWO

  • To = прийменник або перша частина початкової форми дієслова - інфінітива:
Приклад: They went to the lake to swim.
  • Too = дуже перед прикметниками, також в кінці виразів:
Приклад: I was too tired to continue. I was hungry, too.
  • Two = цифра 2:
Приклад: Two students scored below passing on the exam.

WE'RE, WHERE, WERE

  • We're = скорочення граматичної форми - we are:
Приклад: We're glad to help.
Приклад: Where are you going?
  • Were = минула форма дієслова to be:
Приклад: They were walking side by side.
Made on
Tilda