Статті

ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.

Англійські фразові дієслова – це ідіоматичні вирази, що об’єднують дієслова та прийменники. Так вони утворюють нові дієслова, чиє значення не завжди можна зрозуміти. Тобто, фразові дієслова – це дієслова, які змінюють своє значення, якщо використовуються з певними іншими словами.

Фразові дієслова англійської мови широко використовуються як в усному мовленні, так і на письмі. Ми широко використовуємо фразові дієслова, як тільки починаємо вивчати мову, у вигляді мовних кліше, так званих 'chunks'. Одне з основних завдань, що стоїть перед викладачами Перших Київських курсів іноземних мов - навчити вільно користуватися фразовими дієсловами наших студентів, як в усному мовленні, так і в письмі, чути їх виконуючи вправи на аудіювання та бачити ці фрази в тексті. Прийменник у складі фразового дієслова визначає або змінює дієслово, до якого належить. Наприклад, фразове дієслово “lay into” означає “лаяти”, “сварити”, що сильно відрізняється від дієслова “lay” – “класти”, “покласти”.

Кількість англійських фразових дієслів у довіднику: 582.

Англійські фразові дієслова можуть складатися з одного або двох прийменників, утворюючи таким чином невелику фразу, з-за чого вони й отримали таку назву – “фразові дієслова”. Важливо пам’ятати, що фразове дієслово – це все ж дієслово, незважаючи на наявність в його складі прийменника.

 • Наприклад, “go”, “go off” і “go in for” всі є дієсловами.

Це різні дієслова з різними значеннями. Тому кожне фразове дієслово слід сприймати і вивчати як окреме дієслово.

Фразове дієслово англійської мови можна розділити на кілька груп:

Неперехідні дієслова – такі дієслова, які не беруть доповнення, і вживаються самі по собі.

 • Наприклад: Although the work was very difficult, he didn’t give up. – Хоч робота була дуже важкою, він не здавався.

Нерозділові дієслова – такі дієслова, які приймають після себе доповнення.

 • Наприклад: While cleaning the attic, he came across some old pictures of his grandfather. (Коли він прибирав на горищі, то випадково знайшов старі фотографії свого дідуся).

Розділові дієслова. Деякі розділові дієслова приймають додаток. Він вживається між дієсловом і прийменником. Такі дієслова називаються обов’язково роздільні.

 • Наприклад: His dog woke him up very early in the morning. (Його собака розбудила його дуже рано вранці).

 Інші розділові дієслова приймають додаток. Він може вживатися як між дієсловом і прийменником, так і після дієслова з прийменником. Хоча, якщо додаток є займенником, він має вживатися між дієсловом і прийменником. Такі дієслова називаються необов’язково роздільними.

 • Наприклад: They put the meeting off. They put off the meeting. They put it off. (Вони відклали збори).

Ще кілька прикладів для вас:

 • Take after (somebody) – бути схожим на когось

Mike takes after his father. – Майк схожий на свого батька.

 • Make of – зроблений з, мати свою думку на рахунок якогось питання

What do you make of the new President? – Яка твоя думка на рахунок нового президента?

 • Get back – повертатися. 

He is getting back in politics. – Він повертається у політику.

 • Put aside – відкладати (гроші), відкладати в сторону, зберігати (час).

Let’s put it aside. – Давай відкладемо це в сторону.

 • Run into – наскочити, зіштовхнутися, зустрітися з

In the park we can suddenly run into someone we know. – В парку ми можемо раптово наштовхнутися на того, кого ми знаємо.

 • Look about for / look for – шукати

I’m looking for a new table. – Я шукаю новий стіл.

 • Quit it out – наказ “перестати щось робити”, замовкнути

Just quit it out, i’m writing the report.

Made on
Tilda