Статті

Як використовувати артиклі a / an / the

Що таке артиклі?

В англійській мові є два види артиклів: the & a/an.

Theартикль вживається для позначення конкретних або окремих іменників.

А/an використовується для визначення неспецифічних або неконкретних іменників. Ми називаємо the означеним артиклем, a/an - неозначеним.


До прикладу, якщо сказати: "Let's read the book," мається на увазі певна конкретна книга. Якщо ж хтось скаже: "Let's read a book," скоріше пропонують прочитати будь-яку книгу, що є під рукою чим твір конкретного автора.


Тепер давайте поглянемо на кожен з артиклів більш детально!


INDEFINITE ARTICLES: A and AN

"A" та "an" відповідно означають, що поруч знаходиться неозначений іменник, що відноситься до будь-якого представника даного різновиду.
 • "My daughter really wants a dog for Christmas." - Мова йде про будь-яку собаку, так як вибір ще не зроблений.
 • "Somebody call a policeman!" - Відноситься до будь-якого поліцейського. В даному випадку байдуже, кого покличуть, головне, щоб це був офіцер поліції.
 • "When I was at the zoo, I saw an elephant!" Тут говорять про один об'єкт, який не згадувався до цього, в вищезгаданому реченні - це слон.  Слонів в зоопарку можливо є більше ніж один, але ми говоримо окремо про одного.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ВЖИВАННЯ Aчи AN ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПЕРШОЇ ЛІТЕРИ ЧИ ЗВУКУ В ІМЕННИКА, ЩО СТОЇТЬ ПІСЛЯ АРТИКЛЯ. 

ОТЖЕ:

 • a + іменник в однині, що починається з приголосної літери: a boy, a car, a bike, a zoo, a dog;
 • an + іменник в однині, що починається з голосної: an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan;
 • a + іменник в однині, що починається з приголосного звуку, прикладом якого є голосна літера 'u', перший звук якої приголосний 'y': a university, a unicycle;
 • an + іменники, що починаються на глуху приголосну "h": an hour
 • a + іменники, що починаються з літери "h", що не є глухою: a horse.

DEFINITE ARTICLE: THE

Визначений артикль THE вживається перед іменниками однини та множини, коли іменник був згаданий попередньо або відноситься до певної категорії. Наприклад:

 • "The dog that bit me ran away." - Тут ми говоримо про конкретну собаку, яка мене вкусила і потім втікла.
 • "I was happy to see the policeman who saved my cat!" - В цьому реченні мова йде про конкретного поліцейського. Навіть не знаючи його імені, ми згадуємо конкретну людину,  що врятувала кота.
 • "I saw the elephant at the zoo." - Йдеться про одного єдиного слона в конкретному зоопарку.


ПРИКЛАДИ ВЖИВАННЯ АРТИКЛЯ THE
 • "I love to sail over the water" (some specific body of water) or "I love to sail over water" (any water).
 • "He spilled the milk all over the floor" (some specific milk, perhaps the milk you bought earlier that day) or "He spilled milk all over the floor" (any milk).
 • names of rivers, oceans and seas: the Nilethe Pacific
 • points on the globe: the Equatorthe North Pole
 • geographical areas: the Middle Eastthe West
 • deserts, forests, gulfs, and peninsulas: the Sahara, the Persian Gulf, the Black Forest, the Iberian Peninsula

НЕ СЛІД ВЖИВАТИ АРТИКЛЬ THE У НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:
 • before names of most countries/territories: Italy, Mexico, Bolivia; however, the Netherlands, the Dominican Republic, the Philippines, the United States
 • before names of cities, towns, or states: Seoul, Manitoba, Miami
 • before names of streets: Washington Blvd., Main St.
 • before names of lakes and bays: Lake Titicaca, Lake Erie except with a group of lakes like the Great Lakes
 • before names of mountains: Mount Everest, Mount Fuji except with ranges of mountains like the Andes or the Rockies or unusual names like the Matterhorn
 • before names of continents (Asia, Europe)
 • before names of islands (Easter Island, Maui, Key West) except with island chains like the Aleutians, the Hebrides, or the Canary Islands
Some common types of nouns that don't take an article are:
 • Names of languages and nationalities: Chinese, English, Spanish, Russian#nbsp;(unless you are referring to the population of the nation: "The Spanish are known for their warm hospitality.")
 • Names of sports: volleyball, hockey, baseball
 • Names of academic subjects: mathematics, biology, history, computer science
Made on
Tilda